22 maart 2023: Bouwen aan een pedagogische basis

In Pakhuis De Zwijger worden onder de titel ‘Met andere ogen’ dialoogavonden georganiseerd. Op 22 maart presenteert de Denktank Schone Lei een praatplaat die zij ontwikkeld hebben om een ander verhaal over het alledaagse opvoeden dominant te maken. Ze zijn vertrokken vanuit een vraag die we te weinig stellen: Als we opvang, onderwijs, jeugdhulp en zorg voor en met 0-23 jarigen opnieuw zouden mogen ontwerpen, hoe zou het er dan uitzien?

Er worden die avond diverse gesprekken gevoerd en de organisatie heeft mij gevraagd of ik als tafelheer bij die gesprekken aan zou willen sluiten. Dat vind ik eervol en doe ik graag, ook al heb ik dan eerder die dag ook al een keynote verzorgd tijdens de Nijmeegse Onderwijsdagen 2023.