25 september: Misvormd? Nee, maar wel vervormd

Stichting Agora verzorgt onderwijs in de Zaanstreek. Zij organiseren jaarlijks een congres “Leren aan de Zaan” voor al hun medewerkers. Voor dat congres hebben ze mij gevraagd iets over mijn onderwijsvisie te komen vertellen. Dat doe ik graag.

Geregeld merk ik dat mensen de titel van mijn boek over het onderwijs verkeerd onthouden. Ze denken dat het Gevormd of misvormd? heet. Alsof ik zou weten welke vorm onze kinderen zouden moeten krijgen. En alsof ik zou weten wanneer een ontwikkelingsproces mislukt is. 

Maar ons onderwijs vervormt ons wel en dat komt vooral doordat wij het leren isoleren van de rest van ons leven door er een bepaalde periode (onze jeugdjaren) en een bepaalde plek (het schoolgebouw) voor te reserveren. 

Laten we daarmee ophouden.Onszelf corrigeren doen we ons leven lang. Iedere vervorming is tijdelijk.