28 mei 2024: Van heerser naar debutant: een radicaal ander mensbeeld

Samen met componist en schrijver Merlijn Twaalfhoven ga ik op 28 mei 2024 bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met andere kunstenaars in gesprek over hoe we handen en voeten kunnen geven aan de mentaliteitsveranderingen die ik in mijn boek En nu? verkend, geanalyseerd en verdedigd heb.

We zijn niet de kroon op de evolutie, we hebben ons vergist. Verblind door een eeuwenoude Bijbelse traditie die ons heeft wijsgemaakt dat wij in Gods evenbeeld geschapen zijn om te heersen over al wat op aarde leeft, zijn wij gaan geloven dat wij de kroon op de evolutie zijn. Maar het is niet waar. We zijn één van de laatst op aarde verschenen diersoorten. Kunnen we daarom onszelf gaan zien voor wat we zijn: een jonge soort, een debutant te midden van al wat leeft?

Hoe zouden we als mens deze andere mentaliteit kunnen omarmen? Niet alleen als gedachte-experiment, maar ook in de praktijk. Welke rol kunnen kunstenaars hierin spelen?

We onderzoeken de voorwaarden voor gedragsverandering, de mogelijkheid om de kunstenaar in jezelf wakker te maken en onwetendheid te omarmen als een intellectuele deugd.