5 november: Kwaliteit zonder rendement

De Vereniging Kwaliteitszorg VO heeft mij gevraagd de afsluitende lezing te verzorgen op haar landelijke netwerkdag. Dat doe ik graag, omdat ik het jammer vind dat een nadrukkelijk instrumentele kijk op kwaliteit zo overheersend aanwezig is in het onderwijs. We denken dat onderwijs ergens voor is, zoals een schaar, een sauna of een winkelcentrum ergens voor is. Daardoor koppelen we vragen over kwaliteit onmiddellijk aan vragen over functionaliteit en doelmatigheid. Dat blijven we doen, zelfs als we brede doelen omarmen. En we blijven maar verslaafd aan effectmetingen. Die instrumentele kijk vervormt echter ons inzicht in de kwaliteit van onderwijs. We hebben een andere visie op kwalitatief goed onderwijs nodig. Daarvoor zal ik wat bouwstenen aanleveren.