9 oktober: We will be better off without a university

In de serie Ethos of Science van de Radboud Honours Academy mag ik in debat met prof.dr. Ed. Vosselman, hoogleraar Accounting. We zijn het eigenlijk erg eens over de deplorabele staat waarin het universitaire bedrijf zich bevindt vanwege de systematische manier waarop de wetenschap institutioneel doordrongen is geraakt van contraproductieve afrekeninstrumenten.

Maar om toch een interessant debat te krijgen zal ik een heel extreme positie innemen. Ik ga verdedigen dat mensen beter af zijn zonder universiteit. Onderzoek is een uit de hand gelopen, zonderlinge hobby geworden. En universitair onderwijs houdt jonge mensen veel te lang van straat en vervreemdt ze van hun eigen gezonde verstand.

De voertaal is Engels.