Het mag wel wat meer over liefde gaan

René Peters, TweedeKamerlid, maakt een podcastserie over jeugdzorg en onderwijs. Hij kwam langs om te vragen hoe ik over vorming denk en over de verhouding tussen opvoeding, vorming en onderwijs.

Het was een prettig gesprek waarin we het eens waren over de betekenis van liefde voor goede, menselijke interactie, met name in situaties waarin wij (ouderen en jongeren) elkaar vormen.