Waar filosofen van houden

Jan Bransen denkt hardop na over de plaats van de filosofie in de huidige samenleving. Hij laat zien dat dit een kwestie is die ieders aandacht verdient. De traditionele hegemonie van de academische filosofie wankelt immers onder de druk van de publieksfilosofen, die het zelf weer moeilijk hebben met de kritische blik van wetenschappers en intellectuelen. In dit instabiele en innerlijk verscheurde krachtenveld neemt Bransen het op voor iedereen die een pas op de plaats durft te maken en die oprecht een vraag aan zichzelf durft te stellen.

Jan Bransen, Waar filosofen van houden. Leusden: ISVW Uitgevers, 2016.