14 april 2022: Gevormd of vervormd?

Al jaren draag ik bij aan de leergang Leiderschap in Onderwijsbestuur van de AOG School of Management. Mijn bijdrage gaat over integriteit en moreel leiderschap.

Sinds het verschijnen van mijn boek Gevormd of vervormd? verzorg ik een tweede bijdrage waarin ik heerlijk met de deelnemers hardop kan nadenken over goed primair en voortgezet onderwijs.

Dan heb ik het zowel over de incoherente ideeën die ten grondslag liggen aan ons huidige onderwijsbestel als over de vergezichten die ik daarop baseer voor hoe we ons als mensen met elkaar een leven lang zouden kunnen ontwikkelen.