26 april 2022: Hoe haal ik de pabo uit de leerkracht?

Vier pabo’s (Leiden, Rotterdam, Zeeland, Den Haag) organiseren met elkaar een ‘peerreview’ waarin ze elkaars opleidingen kritisch onder de loep nemen. Een mooi initiatief. Ze hebben mij gevraagd of ik hun bijeenkomst wil openen met een prikkelend verhaal. Dat doe ik graag.

Ik zal daarbij ingaan op de drie thema’s die tijdens de ‘peerreview’ centraal staan: flexibilisering, digitale geletterdheid en burgerschap. Ik zal mijn kijk op deze thema’s uitwerken aan de hand van de noodzaak om de traditioneel cognitivistische leertheorie├źn te vervangen door een theorie over leren die beter aansluit bij wat we inmiddels weten over cognitie, namelijk het enactivisme.