20 april 2023: Een certificaat? En nu dan?

Per jaar volgen twee ├á drie groepen cursisten de leergang Radboud International Training on High Ability. Die leergang wordt afgesloten met een slotseminar waarop de cursisten een certificaat ontvangen. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen die de leergang aanbiedt, heeft mij gevraagd of ik een keynote wil verzorgen tijdens dit slotseminar. Ik vind dat een fijne, maar ook een delicate en enigszins spannende uitnodiging, omdat wie mijn werk een beetje volgt, weet dat ik geen fan van certificaten en diploma’s ben. Zulke documenten zijn typisch slotdocumenten en die vind ik niet passen bij de continue ontwikkeling waarvan altijd sprake zal zijn, ook bij deelnemers van een opleiding die gericht is op kwalificatie. Ik zie liever dat deelnemers een portfolio bouwen, want kenmerkend aan een portfolio is dat het een groeidocument is. Een portfolio kun je nooit behaald hebben, zoals je ook nooit je conditie behaald kunt hebben.

Daar ga ik het dan maar over hebben, op dit slotseminar. Want ik kan er gerust van uit gaan dat de deelnemers aan deze leergang, ondanks de trots die ze terecht zullen hebben omdat ze de opleiding nu afsluiten, heel goed zullen beseffen dat hun ontwikkelingstraject voor altijd door zal blijven gaan. Net zoals mensen die hun rijbewijs halen zich goed realiseren dat ze vooral moeten blijven rijden, omdat je een competentie alleen kunt behouden als je blijft oefenen.