Ieder kind verdient het om ongelijk behandeld te worden.

In het kader van mijn activiteiten voor de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (op 5 november 2019 opgericht door wijlen Dolf van den Berg) had ik een gesprek met Jan Jaap Hubeek.

Om recht te doen aan ieder kind, is een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk.

Voor de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs staat voorop dat alle kinderen zich ononderbroken en optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen worden binnen het huidige onderwijssysteem in hun ontwikkeling belemmerd door het leerstofjaarklassensysteem, het fenomeen van zittenblijven en het niet altijd geplaatst worden op een passend onderwijsniveau.

Om een ononderbroken en optimale ontwikkeling van kinderen te garanderen wil de TOO zich inzetten om het leerstofjaarklassensysteem te vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem én het zittenblijven alsmede een op een niet-passend onderwijsniveau geplaatst worden bij wet te verbieden.

Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem.