28 maart 2024: Techniek – omwille van de educatieve ruimte

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs waarbij veel scholen uit voornamelijk Noord-Brabant aangesloten zijn, organiseert een ICTO-dag over het thema Het onderwijs in 2025: technologie als hulpmiddel om onderwijs anders te organiseren.

Zij hebben mij gevraagd om een keynote te verzorgen, waarin ik zal ingaan op de rol die techniek in het onderwijs zal kunnen spelen als we ons realiseren het in het onderwijs vooral gaat om het met elkaar een leven lang ontwikkelen en oefenen van ons oordeels- en handelingsvermogen. Daar hebben we een rijke educatieve leefomgeving voor nodig – rijk en educatief voor iedereen, jongeren even goed als ouderen.

Nu de digitale techniek niet meer weg te denken is, doemt de vraag op of de opmars van virtuele werkelijkheden en kunstmatige intelligenties onze leefomgeving rijker en educatiever maken of niet. Die vraag zal ik aan de orde stellen, waarbij ik zal benadrukken dat het serieus nemen van de vraag als een vraag belangrijker is dan het gretige verlangen naar een snel, simpel en duidelijk antwoord.

13 maart 2024: Omwille van de educatieve ruimte

De Nieuwe Meso, vakblad over onderwijs en leiderschap, viert het tienjarig bestaan mwet een jubileumcongres onder de titel Vraagt onderwijs nieuw leiderschap? Ik mag een van de keynotes verzorgen, en tot mijn grote plezier worden de andere twee verzorgd door Sjef Drummen en Claire Boonstra. Dat roept herinneringen op aan een weekendcursus die wij in 2021 met zijn drieën hebben georganiseerd bij de ISVW.

In december 2023 verscheen een jubileumnummer van De Nieuwe Meso waarin een artikel van mij is opgenomen: Omwille van de educatieve ruimte.

In dat artikel betoog ik dat ons huidige onderwijs gebukt gaat onder drie ondeugdelijke visies op cognitie, leren en bestuur en beleid. Daar zet ik drie andere visies tegenover die meer recht doen aan het onderwijs als hoeder van een fundamenteel antropologisch gegeven: dat wij meer educatieve ruimte nodig hebben om voor onze toekomstige generaties te kunnen zorgen. In mijn keynote zal ik op de deze drie thema’s ingaan.

6 maart 2024: Hoe konden we dat vergeten?

Bohn Stafleu van Loghum organiseren in De Reehorst in Ede een congres over Samenwerken met de mantelzorger.

Als zorgverlener liggen nu en in de toekomst steeds meer kansen in de samenwerking met het netwerk van de cliënt, dat vraagt wel een andere rol van jou. Wat heeft een mantelzorger nodig, maar ook wat heb jij als zorgverlener nodig voor een betere samenwerking? Hoe kom je op een goede manier met elkaar in gesprek? Wat kan je van een mantelzorger wel/niet vragen, en hoe kan hij/zij beter omgaan met de cliënt?

De organisatie heeft mij uitgenodigd om de dag met een keynote af te sluiten.

Ik zal het hebben over het belang van het verschil tussen meer kennis vergaren, meer ervaring opdoen en wijzer worden. Ook zal ik het hebben over het verschil tussen professionals, deskundigen, leken, medemensen, dwarsliggers, ambtenaren, hulpvragers, hulpbehoevenden en hulpverleners. En dan is er ook nog een verschil tussen zorgen en werken en tussen praten, luisteren, aandacht hebben, aanwezig zijn en vragen stellen.
Omgaan met al die verschillen is een hele uitdaging. Het is ook het hele werk. Dat doorhebben is het halve werk. De andere helft gaat over erkenning, over het maar moeilijk vol te houden onderscheid tussen werk dat betaald moet worden en werk dat verricht moet worden. En om dat laatste gaat het: het werk dat verricht moet worden.

5 maart 2024: Denkend uit de crisis

Radboud Reflects besteedt aandacht aan het verschijnen van mijn nieuwe boek En nu? De mens als bedreigde diersoort.

We kúnnen veranderen. Filosoof Jan Bransen steekt ons een hart onder de riem in tijden waarin de ene crisis op de andere lijkt te volgen. We kunnen wel degelijk anders denken en leven en daarmee tot een oplossing van de klimaatcrisis komen. We kunnen ons onderwijs substantieel anders vormgeven zodat we niet langer jongeren opleiden die bezwijken onder de druk die ze voelen, maar creatieve open geesten, die in staat zijn de samenleving bewust vorm te geven. Kom en leer van filosoof Jan Bransen hoe een houding als debutant ons helpt om uit de crisis te komen.

22 februari 2024: En nu?

Op 22 februari 2024 verschijnt mijn nieuwe boek En nu? De mens als bedreigde diersoort. De presentatie zal feestelijk plaatsvinden in Spui25 te Amsterdam.

  • — Dit boek gaat over een nieuw mensbeeld, dat ons niet langer voorstelt als de kroon op de evolutie of de heerser over de aarde, maar als het laatst gearriveerde dier, een debutant die nog veel van andere organismen kan leren.
  • — Dit boek gaat over hoe wij in het Antropoceen beter ons leven zouden kunnen leven dan we tot nu toe gedaan hebben.
  • — Dit boek gaat over elf mentaliteitsveranderingen die – als we optimistisch naar onszelf kijken – zich aan het voltrekken zijn waardoor er een kans is dat wij onze leefomgeving uiteindelijk toch niet vernietigen.
  • — Dit boek gaat over het verschil tussen regeren – macht uitoefenen – en filosoferen – vragen stellen over significante onderscheidingen.