13 februari: Jezelf worden in het onderwijs?

NVS-NVL is de vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo. Zij organiseren één keer per jaar een groot congres, dit jaar onder de titel Wie wil jij zijn in de wereld van morgen? Zij hebben mij uitgenodigd om de keynote te verzorgen. Tevens zal ik daarna nog een workshop verzorgen voor deelnemers die nog langer door willen praten over de rol van studiekeuzeadviseurs in het nieuwe onderwijsbestel dat ik in Nederland graag gerealiseerd zou zien.

Jongeren hebben het niet gemakkelijk, vandaag de dag. De kaders waarbinnen zij zichzelf moeten leren kennen worden steeds krapper. Het lijkt erop dat zij zich niet veel misstappen meer kunnen veroorloven. De studiefinanciering dwingt hen snel de juiste weg te vinden naar het diploma dat het beste bij hen past. Maar hoe kunnen jongeren dat doen, als zij vooral ook veel tijd nodig hebben om autonome en authentieke keuzes te leren maken? En hoe kunnen decanen en andere studiekeuzeadviseurs hen daarin bijstaan? Op die vragen zal in deze voordracht een onverwachts en tegendraads antwoord gegeven worden.

12 februari: De kracht van praktijkonderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. Zij organiseren één keer per jaar een conferentie tijdens de zogenaamde PRO-dag.

Ik vind het bijzonder eervol dat zij mij uitgenodigd hebben om hen te inspireren met een verhaal over de bijzondere kracht van praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs worden willen en weten, kennen en kunnen, handen, hoofd en hart niet van elkaar gescheiden. Dat is wat mij betreft pas echt menselijk onderwijs, onderwijs dat om zichzelf waardevol is, dat niet draait om ambitieuze resultaten waaraan je pas na het onderwijs iets hebt. Dit is onderwijs waarin iedereen welkom is en waar niemand het gevoel hoeft te hebben dat zij nog geen startkwalificatie verdiend hebben.

5 februari: Gevormd of vervormd?

De Nassauschool in Groningen heeft een enthousiast team dat zoekt naar oplossingen voor een toekomstbestendige aanpak van hun onderwijs. Daarbij leek het hen een goed idee om mij tijdens hun ‘margedag’ uit te nodigen vooreen verhaal over hoe ons alledaagse taalgebruik ons in de weg kan zitten omdat het ons wijsmaakt dat allerlei vervormende ideeën vanzelfsprekend zijn. Die ideeën beschrijf en analyseer ik in het eerste deel van mijn boek Gevormd of vervormd?

Hoewel Groningen voor mij een eind weg is, vond ik het een dermate aardig verzoek dat ik akkoord ben gegaan en het team graag kom inspireren.

3 februari: Gevormd of vervormd?

Leskracht ontwikkelt innovatieve onderwijsproducten voor het primair onderwijs. Drijvende kracht is Astrid Timmermans die een onderwijsvisie heeft die heel goed aansluit bij die van mij. Zij heeft mij geholpen met het ontwikkelen van een reeks opdrachten voor studenten Pedagogische Wetenschappen die aan het begin van hun studie met mijn boek Gevormd of vervormd? aan het werk moeten. Daar doe ik natuurlijk graag iets voor terug en daarom verzorg ik een voordracht ter ere van de opening van de nieuwe locatie in Zwaag.

Ik ga het hebben over of je van een school een lerende gemeenschap kunt maken als je er tegelijkertijd van uit gaat dat de belangrijkste leden van die gemeenschap slechts passanten zijn: de leerlingen? En hoe doe je dat als je tegelijkertijd accepteert dat de ouders van deze leerlingen de school kunnen beschouwen als een min of meer anonieme dienst die ze kunnen gebruiken om hun kind een kickstart te geven? Deze vragen raken onze hele samenleving. En ze dwingen ons opnieuw na te denken over de relatie tussen het onderwijs en de school.