10 mei 2023: Verwarrings’natrap’

Het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek organiseert jaarlijks een strategische ‘Zeedag’ voor de aangesloten besturen, de raad van toezicht en de ondersteuningsplanraad. De organisatie vroeg mij of ik de aftrap van die dag zou willen verzorgen met een prikkelende verwarringsvoordracht. Helaas laat mijn agenda dat niet toe, maar wij kwamen overeen dat ik dan voor een ‘natrap’ zou zorgen.

Ik zal het niet zo lelijk laten voelen als het klinkt, maar ja, ik laat mensen wel graag in verwarring achter. Ik zal tijdens de natrap met de aanwezigen verkennen wat er in de samenwerkende scholen zou gebeuren als (1) niet het reguliere maar het speciaal onderwijs de norm zou zijn, en als (2) de ondersteuning niet professioneel maar menselijk zou zijn. Dat zijn twee ‘maars’ waarover je liever niet in termen van ‘of-of’ nadenkt, maar ik zal dat toch doen, om te onderzoeken wat er dan met onze vooronderstellingen gebeurt.

20 april 2023: Een certificaat? En nu dan?

Per jaar volgen twee à drie groepen cursisten de leergang Radboud International Training on High Ability. Die leergang wordt afgesloten met een slotseminar waarop de cursisten een certificaat ontvangen. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen die de leergang aanbiedt, heeft mij gevraagd of ik een keynote wil verzorgen tijdens dit slotseminar. Ik vind dat een fijne, maar ook een delicate en enigszins spannende uitnodiging, omdat wie mijn werk een beetje volgt, weet dat ik geen fan van certificaten en diploma’s ben. Zulke documenten zijn typisch slotdocumenten en die vind ik niet passen bij de continue ontwikkeling waarvan altijd sprake zal zijn, ook bij deelnemers van een opleiding die gericht is op kwalificatie. Ik zie liever dat deelnemers een portfolio bouwen, want kenmerkend aan een portfolio is dat het een groeidocument is. Een portfolio kun je nooit behaald hebben, zoals je ook nooit je conditie behaald kunt hebben.

Daar ga ik het dan maar over hebben, op dit slotseminar. Want ik kan er gerust van uit gaan dat de deelnemers aan deze leergang, ondanks de trots die ze terecht zullen hebben omdat ze de opleiding nu afsluiten, heel goed zullen beseffen dat hun ontwikkelingstraject voor altijd door zal blijven gaan. Net zoals mensen die hun rijbewijs halen zich goed realiseren dat ze vooral moeten blijven rijden, omdat je een competentie alleen kunt behouden als je blijft oefenen.

17 april 2023: Waardevol onderwijs zonder resultaat

Dertien jaar heb ik in Bemmel gewoond. Inmiddels ben ik er al weer bijna zeven jaar weg, maar nu kom ik een keertje terug omdat er bij de Kinkelacademie een filosofisch café wordt georganiseerd waarvoor ze mij als spreker hebben uitgenodigd. Leuk!

Ik zal aansluiten bij het thema van de Maand van de Filosofie: Hoe kan het weerloze en waardevolle zich weren tegen de harde cijfers van verdienste, prestige en succes? Hoe kan het waardevolle weer waardevol worden?

Het oud Griekse woord σχόλη (‘schole’) betekende vrije tijd, door mij vertaald als educatieve ruimte, de tijd en de ruimte die je krijgt als je niet nuttig hoeft te zijn, als het niet om de resultaten gaat, maar om het oefenen. Deze educatieve oefenruimte doen we in het huidige onderwijsbestel echter geweld aan, doordat we enorm instrumenteel zijn gaan nadenken over onderwijs, op alle niveaus. Daardoor gaat het voortdurend om de prestaties, van de leerlingen, van de docenten, van de scholen, van het onderwijs. Terwijl het in de educatieve ruimte juist niet om de resultaten hoort te gaan, maar om het koesteren van het weerloos waardevolle. 

11 april 2023: Studying brains

Een aantal studenten van mij hebben alweer jaren geleden een discussiegroep opgericht, Radboud Theoretical Psychology. In het begin kwam ik er wel eens, maar al een aantal jaren nauwelijks. Maar de groep floreert, en bestaat hoofdzakelijk uit deelnemers die de Research Master van het Behavioural Science Institute volgen of gevolgd hebben.

Ze hebben mij gevraagd om een artikel te komen bespreken dat ik samen met Freek Oude Maatman heb geschreven, expres ambigu getiteld “Studying brains”. Ambigu, omdat het zowel over de activiteit gaat van het bestuderen van hersenen – iets wat hersenwetenschappers doen – als over de eigenschap die kenmerkend is voor hersenen, namelijk dat ze studeren. Dat kunnen ze alleen doordat hersenen dynamisch verbonden zijn met het hele lichaam dat als organisme weer dynamisch verbonden is met de hele omgeving. In het artikel bepleiten we dat de neurowetenschap nog steeds veel te veel last heeft van Cartesiaanse vooronderstellingen en dat een wending naar neuropragmatism daarom hard nodig is.

Het artikel is overigens nog under review, dus nog niet beschikbaar.

6 april 2023: Discipline-doorbrekend denken

Het Nijmeegse Filosofisch café bestaat al geruime tijd en viert op 6 april haar 150e avondje uit denken. Jarenlang zat ik met veel plezier in de redactie en ik ben dan ook blij dat de huidige redactie gevraagd heeft of ik die avond iets wil komen vertellen over publieksfilosofie.

Ik wil graag iets vertellen over de aard van de filosofie die wat mij betreft wezenlijk discipline-doorbrekend is. Voor mij betekent dit dat er eigenlijk geen goede plek voor de filosofie is in het huidige op disciplines gebaseerde universitaire onderwijs. Filosofie, om het zo te zeggen, laat zich niet institutionaliseren. Steeds als dat toch gebeurt, gaat het mis. Filosofie is geen discipline.